Sistemes Smart

Analisem les necessitats i desenvolupem projectes Smart amb la finalitat de crear un Bessons Digitals d'edificis, ciutats, territoris, i obtenir dades i proporcionar serveis d'alt valor afegit per als usuaris. Disposem d'una dilatada experiència en l'adquisició, digitalització i integració de les dades. D'una plataforma IoT per a l'emmagatzematge representació i processament de les dades, i de sistemes d'analítica de dades amb la finalitat d'automatitzar i/o proporcionar informació d'alt valor afegit.

Contacteu-nos


L'aparició dels telèfons mòbils com a eina d'ús comú, per a la interacció entre el món real i el món virtual, ha provocat un canvi cultural que està facilitant la introducció de les noves tecnologies en sectors com l'hàbitat, terciari, ciutats i pobles, i entorns rurals.

Recentment, altres tecnologies com el PNL (Processament Natural del Llenguatge) utilitzades pels assistents virtuals Alexa, Google Assistant, etc., permeten una interacció més natural i directa amb els sistemes de control, gràcies a l'ús del Cloud i de la Intel·ligència Artificial, el que encara amplia més les seves possibilitats d'ús i amplia l'abanico de potencials usuaris.

Smart Cities

L'increment de la població mundial i dels nuclis urbans està creant nous problemes, com poden ser un increment en la complexitat de la gestió dels actius i recursos cada vegada més limitats, així com problemes mediambientals. L'ús de tecnologies com Internet of Things (IoT), la Intel·ligència Artificial (IA), el cloud, Big Data, etc. són la solució a aquests problemes. Les solucions per a les Smart Cities es poden classificar en quatre grups. Smart Environment: qualitat ambiental, gestió de residus, reg, fotovoltaica, enllumenat públic, estacions meteorològiques, subministraments d'aigua. Smart Mobility: vianants intel·ligents, carril bici, places d'aparcament disponibles, estació de càrrega de vehicles, control de trànsit, control d'aforament, saturació turística. Smart Living: detecció d'incendis, instal·lacions esportives, vídeo vigilància, climatització. Smart People: mupis informatius, targeta ciutadana, Wifi social, app ciutadà.

Smart Rural

En contraposició als problemes de les grans ciutats, els petits pobles tenen dificultats degut a la baixa densitat de població i a la creixent despoblació, la qual cosa dificulta la sostenibilitat i l'accés a certs serveis com la sanitat, l'educació, la cultura, la realització de tràmits amb l'administració, etc. D'altra banda, sectors com l'agricultura, reg, ramaderia, etc. requereixen de solucions que permetin realitzar el control de dispositius situats a gran distància entre ells, i que milloren la seva eficiència. Algunes de les solucions poden ser la utilització de l'IoT per a la monitorització i telecontrol de la gestió dels cultius agrícoles i ramaders, la monitorització i telecontrol dels sistemes de reg, la utilització de drones per a la realització d'agricultura selectiva, la utilització d'aplicacions mòbils i wearables per a la monitorització i sol·licitud d'atenció sanitària, internet de banda ampla per accedir a formació en línia, utilització de tractors autònoms, etc.

Smart Building

La integració de la domòtica, tradicionalment desenvolupada per fabricants de material elèctric, amb els dispositius IoT, els electrodomèstics i els telèfons mòbils, tauletes i assistents virtuals, desenvolupats principalment per empreses tecnològiques, ha ampliat les possibilitats d'ús d'aquestes tecnologies en habitatges, petit terciari (establiments petits o mitjans del sector serveis), gran terciari (Naus Industrials, Hotels, Complexos d'Oficines, Centres Comercials, Hospitals, Residències, etc.) i establiments públics (Ajuntaments, Biblioteques, Auditoris, Establiments Esportius, etc.). Les principals avantatges dels Smart Building són la millora de la comoditat, de la gestió energètica, de la seguretat. Per al cas dels edificis del sector terciari i públic, l'ús d'aquesta tecnologia també permet automatitzar tasques, simplificar i millorar la gestió dels edificis, oferir nous serveis als usuaris, així com realitzar analítica de dades amb la informació obtinguda.