Enginyeria

A Pentamatik disposem d'un departament d'enginyeria amb capacitat per al disseny mecànic, elèctric, seguretat de màquines i legalització d'instal·lacions.

Contacteu-nos

Projectes i legalització

El nostre servei de legalització s'encarrega d'assegurar que els vostres projectes compleixin amb tots els estàndards legals i normatives aplicables. Ens especialitzem en la gestió de tot el procés necessari per a la correcta legalització de les instal·lacions, oferint un suport integral que permet als nostres clients concentrar-se en el seu negoci amb la tranquil·litat de saber que tot està en ordre des del punt de vista legal i reglamentari. El nostre equip d'experts proporciona un acompanyament detallat i personalitzat, garantint que cada aspecte de la legalització sigui tractat amb la màxima eficiència i professionalitat. Amb una àmplia experiència en diversos sectors industrials, Pentamatik es compromet a oferir solucions eficients que garanteixin la conformitat legal de les vostres instal·lacions, optimitzant així el seu rendiment i eficiència.


Disseny mecànic i elèctric

El nostre servei de disseny mecànic i elèctric a Pentamatik es centra en oferir solucions personalitzades i innovadores adaptades a les necessitats específiques de cada client. En l'àmbit mecànic, ens especialitzem en el desenvolupament de dissenys funcionals i eficients, des de la conceptualització fins a la creació de detalls i plans per a fabricació, incloent la simulació i validació amb eines CAD 3D. D'altra banda, el nostre servei de disseny elèctric abasta la creació de sistemes elèctrics integrats, incloent la planificació de la distribució d'energia, el disseny de quadres elèctrics, la selecció de components, així com la integració i automatització de processos, garantint sempre el compliment de les normatives vigents i la màxima seguretat. A Pentamatik, compromesos amb la innovació i la sostenibilitat, treballem per assegurar que els nostres dissenys contribueixin a optimitzar el rendiment i la eficiència dels projectes dels nostres clients.  


Seguretat de màquines

Encara que la primera Directiva de Seguretat de Màquines data de l'any 1998, encara avui dia, i especialment en certs sectors, hi ha molt camí a recórrer amb la finalitat de donar compliment a la legislació i normativa actual. Una dificultat afegida és trobar les formes de dotar del grau de protecció requerit per als equips, sense que això merme la capacitat de producció dels mateixos. A Pentamatik podem ajudar-los a aquest fi mitjançant la realització d'auditories, l'assessorament en l'avaluació de riscos i la selecció d'equips de seguretat, l'adequació de la maquinària antiga segons el RD 1215 i l'elaboració de tota la documentació necessària per realitzar el marcat CE.