Robòtica

La robòtica proporciona un avantatge competitiu gràcies a la flexibilitat que proporciona als processos productius. 

Contacteu-nos

AVANTATGES DE LA ROBÒTICA


Les principals avantatges de la robòtica són: major precisió, realització de tasques perilloses, major velocitat, reducció de costos, treball en entorns penosos, millora de la producció i qualitat, pot treballar les 24 hores del dia, etc.

Les aplicacions típiques de la robòtica són la soldadura per arc i per punt, la manipulació de materials, plegat, pintura, recol·lecció, empaquetat i paletitzat, muntatge, atornillat, mecanitzat, desbarbat i polit, enganxat, segellat amb adhesiu i pulveritzat de materials, inspecció, tall per raig d'aigua, soldadura per a components elèctrics, etc.

Recentment i dins del marc de la indústria 4.0 han aparegut nous tipus de robots industrials com són els robots col·laboratius, que són més fàcils de programar, i que poden ser utilitzats sense vallat de protecció, sempre que la força, la velocitat i el disseny dels útils de l'aplicació ho permetin. O els AMR (Robots Mòbils Autònoms), la capacitat de detecció i processat de l'entorn millorada respecte als AGV (Vehicles Autònoms Guiats), proporciona una major flexibilitat a la logística interna de les organitzacions.

Robòtica clàssica

Aquest tipus de robots es caracteritzen per la seva robustesa, velocitat i àmplia gama d'abasts i capacitats de càrrega. L'única precaució que s'ha de tenir amb aquest tipus de robots és protegir-los degudament amb la finalitat que l'aplicació sigui segura. Disposem de més de 25 anys d'experiència en el disseny i programació d'aplicacions amb robots industrials de les principals marques (ABB, Fanuc, Kuka, Stäubli, Panasonic, etc.).

Robòtica col·laborativa

Els robots col·laboratius generalment disposen de menor abast i capacitat de càrrega, però en canvi, com que el robot és capaç de detectar els esforços i impactes, si l'aplicació està ben dissenyada, es pot aconseguir que el robot pugui realitzar treballs de forma col·laborativa amb els operaris. Aquesta col·laboració permet el disseny de noves solucions en les quals el robot pot realitzar les tasques més repetitives i les persones les tasques més complexes o que requereixen de destreses especials.

AMR

Els robots AMR (Robots Mòbils Autònoms), són robots que permeten el desplaçament automàtic de materials dins de l'empresa, generalment transports logístics interns. El seu objectiu és delegar els treballs rutinaris i repetitius que no aporten valor productiu. Els robots AMR es diferencien dels AGV per ser més flexibles, econòmics i ràpids d'instal·lar. Últimament aquest tipus de robots també s'utilitza per substituir als sistemes de transport en les cadenes de muntatge, traslladant la peça a fabricar, que va embarcada en l'AMR, des d'una estació de treball a una altra, segons les necessitats. També s'està utilitzant en combinació amb robots col·laboratius amb la finalitat de poder reubicar el robot en funció de les necessitats productives o per combinar tasques de transport i fabricació.

Simulació

Amb l'objectiu de reduir el temps de programació i de commisioning utilitzem programari per a la programació offline. Aquest programari permet detectar possibles interferències, problemes de singularitats en les trajectòries del robot i realitzar estimacions de temps de cicle. La programació offline també millora la seguretat ja que redueix les hores de presència física en les zones de risc durant el commisioning.

Bin Picking

La robòtica combinada amb la visió artificial permet la realització de noves funcions avançades como la recollida de peces en línia o en caòtic (bin picking).