Assessorament Indústria 4.0

Som assessors acreditats per ACCIÓ en Indústria 4.0, Tecnologia i Conceptualització i Disseny de Productes.

Contacteu-nos

Sol·licitud ajuts Indústria 4.0

​Disposem d'una extensa experiència en l'obtenció de les ajudes Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 de ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. Els Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 són la vostra oportunitat per incorporar tecnologies de la indústria 4.0 a la vostra empresa. A través d'aquests cupons, podreu donar els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, big data, internet de les coses o robòtica, entre d'altres, per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa.

​Els Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 es poden canviar per un dels següents serveis:

  • ​El Cupó de diagnòstic de la indústria 4.0 us permetrà definir un pla d'acció per a la transformació digital de la vostra empresa. Aquest diagnòstic inclou la identificació d'oportunitats per a la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0, amb l'establiment de plans de transformació. L'ajuda màxima disponible és de 8.000 euros.
  • ​El Cupó d'assessorament en la implantació de la indústria 4.0 us permetrà incorporar noves tecnologies a través de l'assessorament en el procés d'integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0. A partir d'una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l'assessorament en la realització de projectes i proves pilot per a la implementació de tecnologies de la indústria 4.0.
    L'ajuda màxima disponibles es de 20.000 euros.

 Descobrir

person writing on white paper

Diagnosis Indústria 4.0

Serveis d'assessorament per a la realització de diagnòstics que permeten la identificació d'oportunitats d'incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 a nivell d'empresa, productes, serveis o processos, amb una visió global i transversal alineada amb l'estratègia del vostre negoci. Com a resultat, s'obté un Pla de Transformació Digital cap a la indústria 4.0, que contempla les oportunitats detectades, les accions i les solucions a integrar a curt i mitjà termini d'una forma estructurada i ordenada.

turned on monitoring screen

Assessorament en la implantació

​Acompanyem en tot el procés d'implementació de projectes d'Indústria 4.0. Des de la fase de selecció de la solució més adequada, durant l'establiment de les especificacions del projecte, en la fase de disseny de la solució, així com durant la seva implementació i posada en funcionament.

Difusió, formació i divulgació 

Podem realitzar tot tipus d'activitats per a la sensibilització i la millora de la cultura 4.0 a la vostra organització. Per a això, podem oferir formació, conferències, ponències, demostracions, etc., amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis, les característiques i l'impacte que la indústria 4.0 pot tenir en diferents sectors econòmics.